Polityka gwarancyjna

Standardowe zasady gwarancji na urządzenie pamięci masowej Ambedded Ceph i urządzenia pamięci masowej SUSE Enterprise.

Standardowe zasady gwarancji na urządzenie pamięci masowej Ambedded Ceph i urządzenia pamięci masowej SUSE Enterprise.

Polityka gwarancyjna

W przypadku urządzenia Ambedded Ceph Storage Appliance firma Ambedded zapewnia standardową gwarancję na serię Mars. Gwarancja rozpoczyna się od daty wysyłki producenta.


Okres gwarancyjny

Urządzenie pamięci masowej Ceph / Urządzenie pamięci masowej SUSE Enterprise
Gwarancja na sprzęt: 3 lata
Gwarancja i konserwacja oprogramowania: 3 lata, urządzenie SUSE Enterprise Storage obejmuje również 3-letnią subskrypcję usługi L3 obsługiwaną przez firmę Ambedded.
 
W przypadku produktów zawierających urządzenia pamięci masowej (dyski twarde, pamięci flash itp.) przed wysłaniem produktów do naprawy należy wykonać kopię zapasową danych. Ambedded nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Upewnij się, że z naszymi systemami korzystasz z właściwie licencjonowanego oprogramowania. Firma Ambedded nie akceptuje używania pirackiego oprogramowania i nie będzie obsługiwać systemów korzystających z takiego oprogramowania.
Ambedded nie ponosi odpowiedzialności prawnej za produkty dostarczone z nielicencjonowanym oprogramowaniem zainstalowanym przez użytkownika.
 
Gwarancje na produkt zachowują ważność pod warunkiem, że produkt został prawidłowo zainstalowany i używany. Wady, awarie lub awarie produktu objętego gwarancją spowodowane uszkodzeniami wynikającymi z działania siły wyższej (takich jak powódź, pożar itp.), zakłóceń środowiskowych i atmosferycznych, innych sił zewnętrznych, takich jak zakłócenia linii energetycznej, awaria komputera głównego, podłączenie płyty pod napięciem lub nieprawidłowe okablowanie oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem oraz nieautoryzowanymi zmianami lub naprawami nie są objęte gwarancją.
Produkt nie będzie objęty gwarancją w następujących sytuacjach:
 
● Produkt jest uszkodzony po upływie okresu gwarancji.
● Produkt był poddawany niewłaściwemu użytkowaniu, nadużyciu lub nieautoryzowanej naprawie, czy to przez przypadek, czy z innego powodu. Takie warunki zostaną określone przez Ambedded według własnego i nieograniczonego uznania.
● Gwarancja na produkty niestandardowe i ODM jest określona w umowie i jest wyłączona z niniejszej polityki.
● Produkt jest akcesorium nieoznaczonym marką Ambedded. W takim przypadku gwarancje są ograniczone do gwarancji udzielonej przez oryginalnego producenta akcesorium. Przykładami takich produktów i akcesoriów są zasilacze i kable.
● Produkt został zaktualizowany, przerobiony lub nieprawidłowo przetestowany przez klienta lub osobę trzecią na życzenie klienta.
● Produkt jest nieodwracalnie uszkodzony z powodu klęsk żywiołowych, takich jak piorun, powódź, trzęsienie ziemi itp.
● Produkty ze zmienionymi i/lub uszkodzonymi numerami seryjnymi nie są uprawnione i nie będą serwisowane przez firmę Ambedded.
 
Niniejsza gwarancja ogranicza się do naprawy i/lub wymiany, według wyłącznego uznania firmy Ambedded, wadliwego produktu w okresie gwarancyjnym. Firma Ambedded wymieni każdy produkt uznany za wadliwy w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty wysyłki produktu Ambedded, który został prawidłowo zainstalowany i używany. Klient musi uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA) przed zwróceniem wadliwego produktu do firmy Ambedded w celu naprawy.
 
Klient zgadza się ubezpieczyć produkt lub przyjąć ryzyko utraty lub uszkodzenia podczas transportu, uiścić z góry koszty wysyłki oraz użyć oryginalnego opakowania transportowego lub jego odpowiednika. Klienci mogą szukać pomocy u oryginalnego dealera lub najbliższego biura obsługi Ambedded. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy lub wymiany albo przez pozostały okres gwarancji oryginalnego produktu, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
 
W przypadku dużych projektów klienci mogą wykupić usługę naprawy pogwarancyjnej. Takie produkty mogą mieć krótszy cykl życia chipsetu lub niektóre części mogą być objęte ograniczoną gwarancją oryginalnego dostawcy części. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z działem sprzedaży Ambedded.

Ograniczenie odpowiedzialności

Postanowienia gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, pisemne lub ustne. Odpowiedzialność Ambedded wynikająca z producenta, sprzedaży lub dostarczenia produktu i jego użytkowania, czy to na podstawie gwarancji, umowy, zaniedbania, odpowiedzialności za produkt, lub w inny sposób, nie może przekroczyć pierwotnego kosztu produktu. W żadnym wypadku Ambedded nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone lub wynikowe szkody, w tym, ale nie wyłącznie, utratę zysków lub szkody użytkowania wynikające z produkcji, sprzedaży lub dostawy produktu.

Ambedded - Profesjonalne rozwiązanie do przechowywania Ceph na rynku.

Znajduje się na Tajwanie od 2013 roku,Ambedded Technology Co., LTD.jest dostawcą rozwiązań pamięci masowej Ceph, który oferuje urządzenia pamięci masowej oparte na oprogramowaniu ARM z 60% oszczędnością CapEX, 70% mniejszym zużyciem energii i 100% korzyściami skalowania.

Jeśli chodzi o projektowanie i produkcję pamięci masowych definiowanych programowo, zespół Ambedded ma szerokie doświadczenie, aby pomóc klientom w adaptacji rozwiązania ceph we wszechstronnych branżach, takich jak telekomunikacja, medycyna, wojsko, centra danych brzegowych i pamięć masowa przedsiębiorstwa wymagana przez HA.

Ambedded oferuje klientom rozwiązania pamięci masowej Ceph od 2013 roku, zarówno zaawansowaną technologię, jak i 20-letnie doświadczenie, Ambedded zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.