การรับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี และการสนับสนุนซอฟต์แวร์ 3 ปี | ผู้ให้บริการอุปกรณ์ Ceph แบบที่ใช้งานได้ทันที | Ambedded

นโยบายการรับประกันมาตรฐานของอุปกรณ์จัดเก็บ Ceph มาตรฐาน Ambedded และอุปกรณ์จัดเก็บ SUSE Enterprise | เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล Ceph สำหรับองค์กร

นโยบายการรับประกันมาตรฐานของอุปกรณ์จัดเก็บ Ceph มาตรฐาน Ambedded และอุปกรณ์จัดเก็บ SUSE Enterprise

นโยบายการรับประกัน

การรับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี และการสนับสนุนซอฟต์แวร์ 3 ปี

สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บ Ceph ของ Ambedded Ambedded ให้การรับประกันมาตรฐานสำหรับซีรีส์ Mars การรับประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ส่งออกของผู้ผลิต.


ระยะเวลารับประกัน

อุปกรณ์จัดเก็บ Ceph / อุปกรณ์จัดเก็บ SUSE Enterprise Storage
การรับประกันฮาร์ดแวร์: 3 ปี
การรับประกันซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา: 3 ปี, อุปกรณ์จัดเก็บ SUSE Enterprise รวมถึงบริการสมาชิก L3 3 ปีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ambedded.
 
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์จัดเก็บ (ฮาร์ดไดรฟ์, แฟลชไดรฟ์, ฯลฯ) โปรดสำรองข้อมูลก่อนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อม. Ambedded ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใด ๆ.

โปรดตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกับระบบของเรา Ambedded ไม่สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และจะไม่ให้บริการระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
Ambedded จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับสินค้าที่จัดส่งพร้อมซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน
 
การรับประกันสินค้ายังคงมีผลถ้าสินค้าได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้อง ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ หรือความล้มเหลวของสินค้าที่ได้รับการรับประกันที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดจากพลังงานจากพระเจ้า (เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น) การรบกวนทางสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ แรงกระทำจากภายนอกอื่น ๆ เช่น การรบกวนเส้นไฟฟ้า ความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์โฮสต์ การเสียบบอร์ดในสภาวะที่มีไฟเข้า หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับประกัน
สินค้าจะไม่ได้รับการรับประกันในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 
● สินค้ามีความเสียหายหลังจากหมดอายุการรับประกันแล้ว
● สินค้าได้รับการใช้งานผิดประเภท ถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ๆ สถานการณ์เช่นนี้จะถูกตัดสินใจโดย Ambedded ตามดุลพินิจของบริษัทเท่านั้น
● การรับประกันสำหรับสินค้าที่กำหนดเองและสินค้า ODM จะถูกกำหนดโดยสัญญาและไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้
● สำหรับสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมและไม่ได้มีชื่อแบรนด์ Ambedded สินค้าเหล่านี้จะมีการรับประกันจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมต้นฉบับเท่านั้น ตัวอย่างของสินค้าและอุปกรณ์เช่นอะแดปเตอร์พลังงานและสายสัญญาณ
● ผลิตภัณฑ์ได้รับการอัปเดต ทำงานใหม่ หรือทดสอบไม่ถูกต้องโดยลูกค้าหรือบุคคลที่สามตามคำขอของลูกค้า
● ผลิตภัณฑ์เสียหายอย่างไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น โดยฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
● ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรียลที่ถูกเปลี่ยนแปลงและ/หรือเสียหายไม่มีสิทธิ์และจะไม่ได้รับการบริการจาก Ambedded
 
การรับประกันนี้ จำกัดเฉพาะการซ่อมและ/หรือการเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ตามดุลยพินิจของ Ambedded ในระหว่างระยะเวลารับประกัน Ambedded จะแทนที่สินค้าใด ๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องภายในสามเดือนแรกนับจากวันที่ส่งสินค้าของ Ambedded ถูกติดตั้งและใช้งานอย่างถูกต้อง ลูกค้าต้องได้รับหมายเลข Return Merchandise Authorization (RMA) ก่อนส่งสินค้าที่ชำรุดกลับไปที่ Ambedded เพื่อให้บริการ
 
ลูกค้าตกลงที่จะประกันสินค้าหรือรับผิดชอบความเสียหายหรือความเสียหายระหว่างการขนส่ง ชำระค่าขนส่งล่วงหน้า และใช้บรรจุภัณฑ์การขนส่งเดิมหรือเทียบเท่า ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายเดิมหรือสำนักงานบริการ Ambedded ที่ใกล้ที่สุด สินค้าที่ซ่อมหรือแทนที่จะมีการรับประกันเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมหรือแทนที่ หรือสำหรับระยะเวลารับประกันสินค้าเดิมที่เหลืออยู่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนยาวกว่า
 
สำหรับโครงการสั่งซื้อขนาดใหญ่ลูกค้าสามารถซื้อบริการซ่อมแซมหลังจากหมดประกันได้ ผลิตภัณฑ์เช่นนี้อาจมีอายุการใช้งานของชิปเซ็ตที่สั้นลง หรือบางส่วนอาจมีการรับประกันจากผู้ผลิตอะไหล่ต้นฉบับเป็นระยะเวลาจำกัด กรุณาติดต่อฝ่ายขายของ Ambedded หากท่านต้องการบริการนี้

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดของการรับประกันเป็นทางเลือกแทนการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่แสดงออกหรือนัยน์ ที่เขียนหรือพูด ความรับผิดของ Ambedded ที่เกิดจากการผลิต การขาย หรือการจัดหาสินค้าและการใช้งานของมันไม่ว่าจะเป็นตามการรับประกัน สัญญา ความประมาท ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ จะไม่เกินต้นทุนสินค้าเดิม ในทุกกรณี Ambedded จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เช่น การสูญเสียกำไรหรือความเสียหายที่เกิดจากการผลิต การขาย หรือการจัดหาสินค้า

นโยบายการรับประกัน | การจัดการการจัดเก็บข้อมูล Ceph ที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ | Ambedded

ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 2013, Ambedded Technology Co., LTD. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบบล็อกและออบเจกต์ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Ceph, การรวมเซิร์ฟเวอร์ ARM, การจัดเก็บข้อมูลแบบโซลูชันที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์, การปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร, การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Ceph appliance, ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดเก็บข้อมูลและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบบล็อกและออบเจกต์ พวกเขาให้การสนับสนุน Ceph อย่างมืออาชีพ, ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถขยายได้และมีประสิทธิภาพสูงในศูนย์ข้อมูล

Ambedded ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล Ceph ที่ทันสมัยบนเซิร์ฟเวอร์มาโคร ARM ที่ปรับแต่งให้เหมาะสำหรับผู้ซื้อธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กรของพวกเขา แอพไลแอนซ์ Ceph ของเราช่วยลดต้นทุนทั้งหมด (TCO) และทำให้การจัดการพื้นที่จัดเก็บง่ายขึ้น รองรับการจัดเก็บบล็อก ระบบไฟล์ และการจัดเก็บวัตถุในแพลตฟอร์มที่เป็นระบบเดียวกัน ด้วยความมุ่งมั่นในนวัตกรรมและการสนับสนุนลูกค้า, Ambedded เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือของคุณสำหรับการให้บริการโซลูชัน SUSE Enterprise Storage Appliance ที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายขนาดได้ สัมผัสประสบการณ์การผสานรวมและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี Ceph ในธุรกิจของคุณ

Ambedded ได้ให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถขยายขนาดและจัดการพื้นที่จัดเก็บ Ceph ที่มีราคาเหมาะสมตั้งแต่ปี 2013 และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์กว่า 20 ปี Ambedded รับประกันว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย