3 jaar HW-garantie en SW-ondersteuning| Turnkey leverancier van Ceph apparaten | Ambedded

Standaard garantiebeleid voor Ambedded Ceph-opslagapparaat en SUSE Enterprise-opslagapparaat. | Ceph-opslagapparaat voor bedrijven

Standaard garantiebeleid voor Ambedded Ceph-opslagapparaat en SUSE Enterprise-opslagapparaat.

Garantiebeleid

3 jaar HW-garantie en SW-ondersteuning

Voor de Ambedded Ceph-opslagapparaat biedt Ambedded een standaardgarantie voor de Mars-serie. De garantie gaat in vanaf de verzenddatum van de fabrikant.


Garantieperiode

Ceph-opslagapparaat / SUSE Enterprise-opslagapparaat
Hardwaregarantie: 3 jaar
Softwaregarantie & Onderhoud: 3 jaar, SUSE Enterprise-opslagapparaat inclusief ook een 3-jarige L3-abonnementsservice ondersteund door Ambedded.
 
Voor producten met opslagapparaten (harde schijven, flashstations, enz.) dient u uw gegevens te back-uppen voordat u de producten voor reparatie verzendt. Ambedded is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens.

Zorg ervoor dat u onze systemen gebruikt met correct gelicentieerde software. Ambedded keurt het gebruik van illegale software niet goed en zal geen service verlenen aan systemen die dergelijke software gebruiken.
Ambedded kan niet juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor producten die worden verzonden met ongelicentieerde software die door de gebruiker is geïnstalleerd.
 
Productgaranties blijven geldig mits het product correct is geïnstalleerd en gebruikt. Defecten, storingen of falen van het gegarandeerde product veroorzaakt door schade als gevolg van natuurrampen (zoals overstromingen, brand, etc.), milieu- en atmosferische storingen, andere externe krachten zoals storingen in de stroomvoorziening, storingen in de hostcomputer, het aansluiten van het bord onder spanning of verkeerde bekabeling, en schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik en ongeoorloofde wijziging of reparatie, vallen niet onder de garantie.
Een product wordt niet gegarandeerd in de volgende situaties:
 
● Het product is defect na het verstrijken van de garantieperiode.
● Het product is misbruikt, verkeerd gebruikt of ongeautoriseerd gerepareerd, hetzij per ongeluk of door andere oorzaken. Dergelijke omstandigheden worden bepaald door Ambedded naar eigen goeddunken en zonder beperkingen.
● De garantie voor op maat gemaakte en ODM-producten wordt bepaald door het contract en valt buiten dit beleid.
● Voor het product is een accessoire dat niet het merknaam 'Ambedded' draagt. In dit geval zijn de garanties beperkt tot de garantie die wordt geboden door de oorspronkelijke fabrikant van het accessoire. Voorbeelden van dergelijke producten en accessoires zijn voedingsadapters en kabels.
● Het product is bijgewerkt, herwerkt of onjuist getest door de klant of door een derde partij op verzoek van de klant.
● Het product is onherstelbaar beschadigd door natuurrampen, zoals blikseminslag, overstroming, aardbeving, enz.
● Producten met gewijzigde en/of beschadigde serienummers hebben geen recht op service van Ambedded en zullen niet worden gerepareerd.
 
Deze garantie is beperkt tot de reparatie en/of vervanging, naar eigen goeddunken van Ambedded, van het defecte product gedurende de garantieperiode. 'Ambedded' zal elk product dat defect blijkt te zijn vervangen binnen de eerste drie maanden vanaf de verzenddatum van het product, mits het product op de juiste manier is geïnstalleerd en gebruikt. De klant moet een Return Merchandise Authorization (RMA) nummer verkrijgen voordat hij het defecte product naar Ambedded stuurt voor service.
 
De klant stemt ermee in om het product te verzekeren of het risico van verlies of schade tijdens het transport op zich te nemen, om de verzendkosten vooraf te betalen en om de originele verzendcontainer of een equivalent te gebruiken. Klanten kunnen hulp zoeken bij de oorspronkelijke dealer of het dichtstbijzijnde Ambedded Servicekantoor. Gerepareerde of vervangen producten hebben een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, of voor de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, afhankelijk van welke periode langer is.
 
Voor grote bestelprojecten kunnen klanten een reparatieservice na de garantieperiode aanschaffen. Dergelijke producten kunnen een kortere levenscyclus van de chipset hebben, of sommige onderdelen kunnen een beperkte garantie hebben van de oorspronkelijke leverancier van de onderdelen. Neem contact op met de verkoopafdeling van Ambedded als u gebruik wilt maken van deze service.

Beperking van aansprakelijkheid

De bepalingen van de garantie vervangen elke andere garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, schriftelijk of mondeling. 'AMBEDDED's aansprakelijkheid voortvloeiend uit de fabricage, verkoop of levering van het product en het gebruik ervan, hetzij op basis van garantie, contract, nalatigheid, productaansprakelijkheid of anderszins, zal niet hoger zijn dan de oorspronkelijke kosten van het product. In geen geval is Ambedded aansprakelijk voor onbedoelde of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst of gebruiksschade als gevolg van de fabricage, verkoop of levering van het product.

Garantiebeleid | Kostenbesparend beheer van Ceph-opslag | Ambedded

Gevestigd in Taiwan sinds 2013, Ambedded Technology Co., LTD. is een leverancier van block- en objectopslagoplossingen. Hun belangrijkste gegevensopslagbeheer omvat Ceph-opslagtechnologie, integratie van ARM-servers, softwaregedefinieerde opslag, optimalisatie van bedrijfsopslag, kostenbesparingen voor Ceph-apparaten, opslagbeheersoftware en block- en objectopslagoplossingen. Ze bieden professionele Ceph-ondersteuning, schaalbare opslagsystemen met een hoge opslagefficiëntie in het datacenter.

Ambedded biedt geavanceerde Ceph-opslagoplossingen op ARM-microservers, op maat gemaakt voor B2B-kopers die hun bedrijfsopslagsystemen willen optimaliseren. Onze kant-en-klare Ceph-apparaten verminderen de totale eigendomskosten (TCO) en vereenvoudigen het beheer van opslag, waarbij ze blok-, bestandssysteem- en objectopslag ondersteunen in een geïntegreerd platform. Met een toewijding aan innovatie en klantenondersteuning is Ambedded uw vertrouwde partner voor schaalbare en efficiënte SUSE Enterprise Storage Appliance-oplossingen. Ervaar naadloze integratie en professionele ondersteuning om het volledige potentieel van Ceph-technologie in uw bedrijf te benutten.

'Ambedded' biedt klanten sinds 2013 schaalbare opslagsystemen en kosteneffectief beheer van Ceph-opslag. Met geavanceerde technologie en 20 jaar ervaring zorgt 'Ambedded' ervoor dat aan de behoeften van elke klant wordt voldaan.