Záruční politika

Záruční zásady pro standardní vestavěné úložiště Ceph Storage Appliance a SUSE Enterprise.

Záruční zásady pro standardní vestavěné úložiště Ceph Storage Appliance a SUSE Enterprise.

Záruční politika

Pro zařízení Ambedded Ceph Storage Appliance poskytuje společnost Ambedded standardní záruku pro řadu Mars. Záruka začíná datem odeslání výrobcem.


Záruční doba

Úložné zařízení Ceph / Enterprise Storage Appliance SUSE
Záruka na hardware: 3 roky
Softwarová záruka a údržba: 3 roky, zařízení SUSE Enterprise Storage také včetně 3leté předplatitelské služby L3 podporované Ambedded.
 
U produktů obsahujících úložná zařízení (pevné disky, flash disky atd.) před odesláním produktů k opravě zálohujte svá data. Společnost Ambedded nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.

Zajistěte prosím použití řádně licencovaného softwaru s našimi systémy. Společnost Ambedded netoleruje použití pirátského softwaru a nebude opravovat systémy používající takový software.
Společnost Ambedded nenese právní odpovědnost za produkty dodané s nelicencovaným softwarem nainstalovaným uživatelem.
 
Záruky na produkt zůstávají v platnosti za předpokladu, že byl produkt správně nainstalován a používán. Závady, poruchy nebo selhání produktu, na který se vztahuje záruka, způsobené škodami způsobenými vyšší mocí (jako jsou povodně, požár atd.), poruchami prostředí a atmosféry, jinými vnějšími vlivy, jako jsou poruchy elektrického vedení, porucha hostitelského počítače, připojení desky Pod proudem nebo nesprávnou kabeláží a poškozením způsobeným nesprávným používáním, zneužitím a neoprávněnými úpravami nebo opravami se nevztahuje záruka.
Na produkt se nevztahuje záruka v následujících situacích:
 
● Výrobek je vadný po uplynutí záruční doby.
● Výrobek byl vystaven nesprávnému použití, zneužití nebo neoprávněné opravě, ať už z důvodu nehody nebo jiné příčiny. Takové podmínky určí společnost Ambedded podle vlastního a neomezeného uvážení.
● Záruka na přizpůsobené a ODM produkty je definována smlouvou a je z této politiky vyloučena.
● Produkt je příslušenstvím, které nenese značku Ambedded. V tomto případě jsou záruky omezeny na záruku poskytovanou původním výrobcem příslušenství. Příklady takových produktů a příslušenství jsou napájecí adaptéry a kabely.
● Produkt byl aktualizován, přepracován nebo nesprávně testován zákazníkem nebo třetí stranou na žádost zákazníka.
● Výrobek je neopravitelně poškozen v důsledku přírodních katastrof, jako je blesk, povodeň, zemětřesení atd.
● Produkty se změněnými a/nebo poškozenými sériovými čísly nemají nárok na servis společnosti Ambedded a nebudou tyto služby opravovány.
 
Tato záruka je omezena na opravu a/nebo výměnu, dle vlastního uvážení společnosti Ambedded, vadného produktu během záruční doby. Společnost Ambedded nahradí jakýkoli produkt, u kterého bude zjištěna závada během prvních tří měsíců od data odeslání produktu Ambedded, který byl řádně nainstalován a používán. Zákazník musí před vrácením vadného produktu společnosti Ambedded k servisu získat číslo RMA (Return Merchandise Authorization).
 
Zákazník souhlasí s tím, že pojistí produkt nebo převezme riziko ztráty nebo poškození během přepravy, že zaplatí přepravní poplatky předem a použije originální přepravní obal nebo ekvivalent. Zákazníci mohou požádat o pomoc buď původního prodejce, nebo nejbližší pobočku Ambedded Service Office. Na opravené nebo vyměněné produkty se vztahuje záruka devadesát (90) dnů od data opravy nebo výměny nebo po zbytek záruční doby původního produktu, podle toho, která doba je delší.
 
U projektů velkých zakázek si zákazníci mohou zakoupit pozáruční opravu. Takové produkty mohou mít kratší životní cyklus čipové sady nebo některé díly mohou mít omezenou záruku od původního dodavatele dílů. Chcete-li tuto službu využít, kontaktujte prosím obchodní oddělení společnosti Ambedded.

Omezení odpovědnosti

Ustanovení záruky nahrazují jakoukoli jinou záruku, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou, písemnou nebo ústní. Odpovědnost společnosti Ambedded vyplývající z výrobce, prodeje nebo dodání produktu a jeho použití, ať už na základě záruky, smlouvy, nedbalosti, odpovědnosti za produkt nebo jinak, nepřesáhne původní náklady na produkt. Společnost Ambedded v žádném případě nenese odpovědnost za nezamýšlené nebo následné škody, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty zisku nebo škod způsobených používáním, které vzniknou v důsledku výroby, prodeje nebo dodávky produktu.

Ambedded – profesionální řešení úložiště Ceph na trhu.

Nachází se na Tchaj-wanu od roku 2013,Ambedded Technology Co., LTD.je poskytovatel úložných řešení Ceph, který nabízí softwarově definovaná úložná zařízení založená na ARM s 60% úsporou CapEX, o 70% nižší spotřebou energie a 100% škálovatelnými výhodami.

V oblasti softwarově definovaného návrhu a výroby úložišť má tým Ambedded rozsáhlé zkušenosti, aby pomohl zákazníkům zavést řešení ceph do všestranných průmyslových odvětví, jako jsou telekomunikace, lékařství, vojenství, okrajová datová centra a podniková úložiště vyžadující HA.

Společnost Ambedded nabízí zákazníkům řešení úložiště Ceph již od roku 2013, a to jak pokročilé technologie, tak 20 let zkušeností, společnost Ambedded zajišťuje, aby byly splněny požadavky každého zákazníka.